W marcu 2016 r. przeprowadziłem trzy warsztaty dla studentów w ramach ABB IT Challenge – corocznego konkursu organizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC).

Konkurs dla studentów

Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC) po raz 9. zorganizowało konkurs technologiczny skierowany do 2-, 3-osobowych drużyn, których członkowie:

  • są studentami informatyki, ekonomii, zarządzania lub kierunków pokrewnych;
  • studiują na dowolnej, polskiej lub zagranicznej uczelni;
  • w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs kładzie szczególny nacisk na pracę zespołową, innowacyjny pomysł, techniczną umiejętność zaprojektowania rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby ludzi i zaprezentowanie planu wprowadzenia pomysłu w życie. Pula nagród w konkursie przekracza 40 000 zł. W 2016 roku zadaniem uczestników było zaproponowanie narzędzi, które usprawnią proces uczenia się dowolnej grupy osób – uczniów lub studentów, dzieci lub dorosłych, młodych lub starszych, aktywnych zawodowo lub bezrobotnych, uczących się indywidualnie lub grupowo, w instytucjach lub prywatnie, z obowiązku lub w ramach hobby, pogłębiających wiedzę ogólną lub specjalistyczną.

Warsztaty przed zgłoszeniami

W 3 miastach – Krakowie, Łodzi i Rzeszowie – zorganizowano warsztaty dla potencjalnych uczestników konkursu, które miałem okazję prowadzić. Studenci mieli okazję uczestniczyć w 4-godzinnych zajęciach z tematów:

  • Kraków: Design Thinking – rozwiązania, które zmienią edukację
  • Łódź: Grywalizacja – jak motywować do nauki?
  • Rzeszów: Grywalizacja – nauka przez zabawę nie tylko dla dzieci?

Każde spotkanie miało charakter praktycznego warsztatu, podczas którego oprócz krótkiej teorii uczestnicy przygotowywali założenia rozwiązań, które odpowiadały na postawione wyzwania. W ten sposób nie tylko poznali możliwą ścieżkę przygotowania projektu na konkurs, ale także mieli okazję przećwiczyć w praktyce pracę zgodnie z procesem design thinking lub pracę nad systemem grywalizacyjnym.

 

 

ABB IT Challenge 2016
%d bloggers like this: