Od 2016 roku prowadzę audyty wzornicze, w wyniku których powstają strategie wzornicze. Firmy otrzymują dofinansowanie na te działania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Audyty wzornicze PARP w MŚP są realizowane w 5 województwach Polski Wschodniej w ramach działania 1.4 “Wzór na konkurencję” (POPW) oraz w reszcie Polski w ramach działania 2.3.5 “Design dla przedsiębiorców” (POIR). Chociaż obie formuły się nieco różnią, to mają podobny cel – wprowadzić do polskich małych i średnich przedsiębiorstw design i wzornictwo jako podstawa rozwoju oferty.

Audyty wzornicze to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Doświadczenie

Dotychczas przeprowadziłem audyty wzornicze w kilkunastu firmach w Polsce Wschodniej oraz w kilku w pozostałych województwach (jest to dla nich nowe działanie). Firmy pochodziły z takich branż jak:

 • spożywcza,
 • informatyczna,
 • budowlana,
 • eventowa,
 • produkcja metalowych produktów do ogrodu,
 • produkcja przyczep samochodowych,
 • produkcja urządzeń chłodniczych,
 • produkcja wyrobów ze szkła (elementy mebli, lustra, kabiny prysznicowe itp.),
 • produkcja pomostów
 • produkcja kotłów,
 • produkcja drzwi,
 • produkcja włókniny do mebli,

Efektem pracy jest strategia wzornicza, zawierająca oprócz analiz rekomendacje dalszych szczegółowych działań w odniesieniu do wdrożenia innowacyjnych produktów i usług do oferty. Moja praca nad dokumentem jest oparta o podejście design thinking. Daje to wieloaspektowe spojrzenie na obszar, w którym działa firma oraz umożliwia wybranie najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju firmy. Zachęcam do współpracy podczas podobnych inicjatyw – obecnie współtworzę biuro Tenka, w którym z zespołem kilku specjalistów z różnych dziedzin realizujemy podobne działania dla firm realizujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej, jak również finansujących je z własnych środków.

Szczegóły na temat formalnych zasad realizacji projektów, w których można realizować audyty wzornicze znajdują się również na mojej stronie:

 

Audyty wzornicze
%d bloggers like this: