W dniach 23-24 października 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przeprowadziłem warsztaty z projektowania produktów i usług odpowiadających na problemy użytkowników. Była to inicjatywa w ramach pierwszej w Polsce akcji pod tytułem Design Thinking Week.

Kreatywne warsztaty

Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz firma SWIFT wspólnie zorganizowały dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać proces tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Uczestnicy katowickiej edycji wydarzenia – przede wszystkim studenci, ale również przedstawiciele firm i instytucji publicznych – mieli za zadanie przygotować rozwiązanie odpowiadające na wyzwanie związane z niewystarczającym poziomem segregowania śmieci. W pierwszym dniu, po omówieniu warunków wspierających kreatywność i innowacyjność oraz wprowadzeniu do metody design thinking, uczestnicy przygotowali się do badań i obserwacji. W grupach opracowane zostały założenia do wywiadów pogłębionych i analizy danych dostępnych w Internecie. Same badania i obserwacje faktycznych zachowań związanych z segregowaniem śmieci były przeprowadzone jako zadanie przed drugim dniem spotkania. W piątek zebrano wiedzę zgromadzoną przez uczestników, wybrano problemy, które są na tyle istotne, że należałoby się nimi zająć. W trakcie burzy mózgów zespoły wygenerowały rozwiązania, z których wybrano najciekawsze i najbardziej obiecujące. Na zakończenie przygotowano prototypy funkcjonowania uszczegółowionych pomysłów, które zostały zaprezentowane w postaci storyboardów (scenorysów).

Dodatkowym punktem katowickiego Design Thinking Week była transmisja dyskusji prowadzonej przez Marka Schara i Jeremiego Sabola z Uniwersytetu Stanforda pt. „Dlaczego warto myśleć projektowo: Over and Under Thinking: The Case Against Design Thinking”.

Design Thinking Week

Projekt absolwentów ministerialnego programu Top 500 Innovators z całej Polski. Jego celem jest upowszechnienie metodyki w środowiskach akademickim, biznesowym, samorządowym i pozarządowym. Był to tygodniowy cykl wydarzeń obejmujący warsztaty, szkolenia, prelekcje, wystawy oraz projekty oparte na rzeczywistych problemach biznesowych czy społecznych realizowanych w całej Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Referencje

Referencje design thinking Uniwersytet Ekonomiczny
Referencje design thinking Uniwersytet Ekonomiczny

 

 

 

Design Thinking Week 2014
%d bloggers like this: