W dniach 4 i 5 listopada 2015 odbyła się gliwicka edycja Design Thinking Week Polska, którą miałem okazję współorganizować. W trakcie dwudniowych warsztatów, które prowadziłem uczestnicy podjęli wyzwanie zaprojektowania produktów i usług odpowiadających na problemy przyszłych użytkowników – osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Dwa dni kreatywnego projektowania

Uczestnicy pierwszym dniu poznali problemy, które zaprezentowali przedstawiciele Klastra MEDSILESIA. Utworzonych zostało pięć interdyscyplinarnych zespołów, które zaczęły pracę nad wyzwaniami dotyczącymi poruszania się w przestrzeniu publicznej osób niewidomych, opieki nad osobami starszymi oraz korzystania z nowoczesnych technologii przez seniorów. Projektowanie rozpoczęto od próby poznania co tak naprawdę jest problemem w poszczególnych obszarach. Każdy zespół próbował zebrać i uporządkować jak najwięcej informacji. Na tej podstawie drugiego dnia przygotowano dwa narzędzia, które pomogły w zrozumieniu istoty problemu – personę oraz mapę podróży użytkownika. Następnie każdy zespół przeszedł do fazy generowania i uszczegółowienia pomysłów. Na zakończenie powstały proste prototypy proponowanych rozwiązań, które zostały przetestowane i poprawione. Prezentacja wypracowanych koncepcji była ostatnim elementem spotkania. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób z różnych branż i środowisk. Całość była prowadzona przez czterech moderatorów, którzy stanowili wsparcie metodyczne i merytoryczne podczas całego procesu.

Organizatorem wydarzenia w Gliwicach była Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa do komercjalizacji wiedzy Uniwersytetu Śląskiego), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia był  Klaster MEDSILESIA, natomiast Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Design Thinking Week 2015

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, z ponad 70-ma partnerami, zorganizowało drugą edycję Design Thinking Week 2015 na rzecz współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych, pod hasłem: INSPIRE- CREATE-INITIATE. WITH PEOPLE FOR PEOPLE! W dniach 2-8 listopada w 13 miastach w Polsce odbyły się warsztaty i spotkania prowadzone metodyką Design Thinking. Współorganizatorem tego wydarzenia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Design Thinking to sekwencja 5-ciu kroków: Empatia – Definiowanie – Generowanie pomysłów – Prototypowanie – Testowanie, poprzedzonych etapem zrozumienia oczekiwań zleceniodawcy i realiów zadanego problemu. Proces ten pomaga rozwiązywać problemy skomplikowane, np. biznesowe, ekologiczne, polityczne czy społeczne i osiągać wysoki stopień innowacyjności wypracowanych rozwiązań.

Design Thinking Week 2015
%d bloggers like this: