W dniach 7 i 21 marca 2015 r. w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach współprowadziłem warsztaty z tematyki Design Thinking. Udział w nich wzięli urzędnicy z terenu województwa śląskiego, a także osoby wybrane w otwartym naborze.

Uczestnicy w pierwszą sobotę zostali wprowadzeni w tematykę kreatywnej pracy zespołowej, przećwiczyli szybkie projektowanie skoncentrowane na potrzebach przyszłego użytkownika oraz poznali samą metodę Design Thinking. Omówione zostały także przykładowe narzędzia, które są możliwe do zastosowania na każdym z kroków procesu projektowania usług. W drugiej części dnia uczestnicy zostali podzieleni na zespoły i otrzymali wyzwanie związane ze świadczeniem usług publicznych drogą elektroniczną. Po zapoznaniu się z tematem i jego przedyskutowaniu, przygotowano się do badań. W ciągu dwóch tygodniu uczestnicy zbierali informacje oraz dzielili się nimi dzięki wykorzystaniu internetowego narzędzia wspierającego pracę zespołową – Conceptboard.

Drugiego dnia zostały jeszcze przedyskutowane spostrzeżenia z obserwacji, a następnie każdy zespół zdefiniował kwestie problemowe i wybrał te, które chce rozwiązać. Proces ten był wspierany m.in. takimi narzędziami jak persona i mapa podróży użytkownika. W następnym kroku uczestnicy wygenerowali pomysły i wybrali te najbardziej interesujące. Ostatnim etapem pracy było przygotowanie prototypów, przetestowanie ich i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Na zakończenie każdy zespół przedstawił efekt swojej pracy – powstały storyboardy oraz papierowe modele.

Były to już drugie warsztaty organizowane przez ŚCSI z wykorzystania metody Design Thinking do tworzenia innowacyjnych usług. Tak samo jak podczas pierwszych, powstały założenia rozwiązań, które mają wspierać dalsze wdrażanie administracji elektronicznej w województwie śląskim. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na ruszającą kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej, w ramach której będą mogły być realizowane projekty z tematyki e-usług publicznych. Wygenerowane przez uczestników warsztatów pomysły będą mogły być brane pod uwagę podczas tworzenia przyszłych projektów.

Drugie warsztaty w ŚCSI
%d bloggers like this: