2 października 2015 r. byłem głównych facylitatorem podczas konferencji „Promocja e-administracji w województwie śląskim” prowadzonej metodą open space.

Na początku uczestnicy wybrali tematy, następnie przystąpili do pracy w grupach.  Dzięki luźnej, ale pracowitej metodzie udało zaangażować się wszystkich do czynnego udziału. Zaletą zastosowanej metody open space była możliwość  kształtowania zakresu i treści dyskusji przez samych uczestników – to właśnie oni decydowali o tym, jakie problemy zostaną omówione. Podczas tych prac zostały wypracowane raporty zawierające najważniejsze wnioski z dyskusji  grupach, które pomogą nam na wypracowanie bardziej efektywnego planu dalszych działań służących rozwojowi e-administracji w regionie.

Dodatkowym celem była wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy, podzielenie się swoja wiedzą i szerzenie dobrych praktyk obecnych uczestników. Zebrana i wypracowana dokumentacja pozwoli na stawianie właściwych kroków w celu promocji e-administracji w województwie śląskim. Raport został udostępniony wszystkim uczestnikom, a łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.

Open Space Technology (OST)

Jest to proces samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania spotkania. Dzięki temu oraz określonym zasadom OST umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników.

Cztery zasady otwartej przestrzeni:

  • Na spotkanie przychodzą zawsze właściwe osoby. Pasja jest ważniejsza niż miejsce zajmowane w organizacyjnej hierarchii.
  • Nie ma niewłaściwej pory na rozpoczęcie gry. Kreatywność i zaangażowanie nie działają jak mechanizm w zegarku.
  • Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Zatrzymywanie się na wydarzeniach z przeszłości i narzekanie na utracone możliwości to strata czasu.
  • Koniec to koniec. Kiedy rozmowa się zakończy, przejdź do kolejnego punktu
Konferencja metodą open space
%d bloggers like this: