Łukasz Szczęsny – trener design thinking, grywalizacja, Prezi

Specjalizuję się w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Jestem trenerem i doradcą design thinking.

Obecnie jestem współzałożycielem firmy TENKA, odpowiedzialnym za obszar design management.

Poprzednio jako project manager w biurze strategiczno-projektowym Code Design przeprowadziłem kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczyłem w tworzeniu strategii designu, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe.

Pracowałem również w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierowałem zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizowałem interesujące projekty i organizowałem ciekawe wydarzenia. Jeszcze wcześniej pracowałem w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zajmowałem się projektami unijnymi. Prowadzę również szkolenia, głównie z tematów, które są opisane na tej stronie.

Przygotowując się do roli szkoleniowca ukończyłem dwie Szkoły Trenerów – na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ponadto uczestniczyłem w wielu szkoleniach, z których najważniejsze dla mnie to te, po których uzyskałem certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i IPMA D.

Moje doświadczenie w poszczególnych obszarach

Design thinking

W 2013 roku uczestniczyłem w intensywnym kursie projektowania usług w ramach projektu Design Silesia, który dodatkowo kończył się wyjazdem do Cardiff i udziałem w warsztatach „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR). Pracując w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego byłem członkiem zespołu projektowego pracującego zgodnie z metodą design thinking nad zagwarantowaniem aktualności danych w jednym z wdrażanych systemów. W grudniu 2013 roku prowadziłem warsztat pokazujący możliwości wykorzystania narzędzi procesu projektowego dla ok. 100 uczestników konferencji pt. „Rozwój e-usług publicznych 2014-2020 w województwie śląskim. Podobne potrzeby – wspólne projekty?”. W 2014 r. w Katowicach, w 2015 r. w Gliwicach i w 2017 r. ponownie w Katowicach współorganizowałem i prowadziłem warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week, a w 2015 r. i 2016 r.  warsztaty w ramach Katowice Service Jam. Prowadziłem również inne, kilkudniowe warsztaty z wykorzystania tej metodyki. Kierując zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego moderowałem prace nad nowymi projektami, a następnie zarządzałem nimi. Swoją wiedzę w tym zakresie ciągle poszerzam czytając artykuły, książki oraz uczestnicząc w wydarzeniach tematycznych. Pracując w CODE Design na co dzień korzystałem z narzędzi design thinking w tworzeniu rozwiązań dla klientów. Obecnie działania te kontynuuję współtworząc firmę Tenka, w której razem z klientami tworzymy strategie rozwoju, kreujemy marki, projektujemy doświadczenia, usługi i produkty z wykorzystaniem podejścia design thinking.

Prezentacje multimedialne i Prezi

Często uczestniczyłem w wydarzeniach, podczas których występowałem wykorzystując prezentacje multimedialne. Przyglądając się niezliczonej mierze innych wystąpień podczas różnych konferencji czy seminariów, a także analizując własne prezentacje, zacząłem zgłębiać temat projektowania slajdów. Wynikiem tych obserwacji był mój rozwój w tym obszarze oraz niecodzienne podejście do tematu. Zajmuję się projektowaniem i doradzaniem w projektowaniu ciekawych i efektywnych prezentacji w programie PowerPoint oraz szkoleniami z zakresu obsługi i wykorzystania programu Prezi. Jestem przeciwnikiem zabijania słuchaczy ogromem tekstu i zwolennikiem krótkich, choć zapadających w pamięć wystąpień.

Gryfikacja/grywalizacja

W trakcie wykonywania swoich obowiązków musiałem angażować zewnętrznych ekspertów do wypracowywania koncepcji projektowych w różnych obszarach. Poszukując metod motywowania ludzi, trafiłem na pojęcie gryfikacji, które zacząłem zgłębiać, a z czasem stosować w swojej pracy. Zajmuję się projektowaniem i doradzaniem w projektowaniu ciekawych i innowacyjnych usług. W części z nich pojawiają się metody motywowania zaczerpnięte z gier. Prowadzę również warsztaty z gryfikacji. Sam w wolnych chwilach gram także różne gry (komputerowe i tradycyjne jak Magic: The Gathering)

Ponadto prowadzę szkolenia z zakresu miękkich umiejętności zarządzania. Temat ten jest mi bliski z uwagi na to, że 4 lata kierowałem zespołem. Podczas tego okresu przeżyłem wiele wspaniałych chwil, ale czasem też ciężkich i demotywujących. Rola, w której zostałem postawiony wymagała ode mnie pracy na potencjale poszczególnych osób, koordynacji ich działań, motywowania, łagodzenia konfliktów, poszukiwania kolejnych celów, zatrudniania i zwalniania. Pomagały mi w tym obserwacje innych, udział w szkoleniach oraz niezliczone ilości książek biznesowych, które przeczytałem. Dziś sam chętnie dzielę się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z innymi managerami.

Zachęcam do kontaktu i współpracy, a także do śledzenia mojej aktywności na profilu MyToolkit na Facebooku.

Łukasz Szczęsny