Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania ciekawych prezentacji w Prezi, zgodnie z możliwościami aplikacji.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik – co będzie umiał?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • podać różnice między prezentacją linearną a nielinearną
 • zaprojektować prezentację w układzie mapy myśli
 • wykorzystać funkcjonalności Prezi
 • wykorzystać zasady projektowania w Prezi
 • stworzyć prezentację z wykorzystaniem gotowego szablonu
 • stworzyć prezentację od podstaw
 • wykorzystywać prezentację przygotowaną w Prezi podczas wystąpień

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla organizacji

W trakcie szkolenia uczestnicy opanują aplikację Prezi w stopniu umożliwiającym swobodne projektowanie prezentacji multimedialnych. Samo wykorzystanie narzędzia daje możliwości zwiększenia efektywności wystąpień publicznych poprzez ciekawsze przedstawienie informacji, np. omawianie tematu od ogółu do szczegółu jest możliwe poprzez przybliżanie i oddalanie poszczególnych elementów jednego obiektu.

Szkoła, w której nauczyciele będą wykorzystywać Prezi, może wyróżnić się stosowaniem nowatorskich metod wspomagania wystąpień publicznych, a tym samym przyciągnąć większą uwagę uczniów.

Grupa szkoleniowa (docelowa)

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy podczas swoich lekcji chcą wykorzystywać prezentacje multimedialne i poszukują nowych metod wspomagania prowadzenia lekcji.

Metody szkoleniowe

mini wykład, dyskusja moderowana, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne przy komputerach

Przykładowy program szkolenia (8 h szkoleniowych – 1 dzień)

Moduł 1 – Różnice pomiędzy linearną prezentacją a konstruowaniem w układzie mapy myśli

 • pokazanie różnic pomiędzy linearnym a nielinearnym myśleniu o prezentacji
 • korzyści pracy nad prezentacją w układzie mapy myśli
 • tworzenie wystąpienia z możliwością nielinearnych przejść
 • bariery ograniczające planowanie nielinearnych opowiadań

Moduł 2 – Funkcje aplikacji Prezi – poznanie programu

 • tworzenie konta i nowego projektu w Prezi
 • wybór szablonu prezentacji
 • elementy ekranu
 • możliwości wpisywania i edycji tekstu
 • wstawianie grafiki i multimediów
 • import prezentacji z PowerPoint
 • dostosowanie motywu
 • znaczenie ramek
 • wyznaczanie ścieżki przejść
 • wyświetlanie prezentacji

Moduł 3 – Projektowanie szablonowej prezentacji w Prezi

Projektowanie prezentacji zgodnie z określonym tematem

Moduł 4 – Projektowanie własnej prezentacji

Projektowanie prezentacji, którą będzie można wykorzystać w pracy

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.

Termin i miejsce: do uzgodnienia z zamawiającym
Preferowana wielkość grupy: do 15 osób
Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)

 

Skontaktuj się ze mną i ustal warunki szkolenia

Łukasz Szczęsny – lukasz@mytoolkit.pl

tel. +48 607 322 984