Szkolenie burza mózgów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania generowaniem pomysłów przy pomocy burzy mózgów.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie:

 • znał narzędzia możliwe do wykorzystania podczas burzy mózgów i warianty ich zastosowania
 • znał warunki wpływające na kreatywność
 • znał alternatywne metody generowania pomysłów
 • potrafił  pobudzać kreatywność współpracowników
 • potrafił zaplanować i przygotować burzę mózgów
 • potrafił zarządzać kolejnymi etapami generowania pomysłów

Dzięki warsztatowym i aktywizującym metodą prowadzenia szkolenia, uczestnicy mają okazję w praktyce przećwiczyć prowadzenie burzy mózgów przed realizacją tego zadania w swoim zespole.

 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla organizacji

Metoda generowania pomysłów, która coraz częściej wykorzystywane jest w codziennej pracy jako sposób aktywizacji pracowników podczas spotkań. Wykorzystywana jest nawet podczas nieformalnych dyskusji znajomych, którzy próbują rozwiązać wspólny problem. Samą burzę mózgów można byłoby przeprowadzić po rzuceniu hasła „zróbmy więc burzę mózgów”. Jednak jej siła tkwi odpowiednim przygotowaniu.

Każda burza mózgów powinna mieć moderatora, który ją przygotuje i przeprowadzi. Musi to być osoba odpowiednio przygotowana do tej roli. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie grupy przez kolejne punkty spotkania, pilnowanie przestrzegania reguł, dbanie o dobrą atmosferę i zachęcanie uczestników do aktywności. Szkolenie to pozwala przygotować się do tej roli. Dzięki udziałowi w nim, można poznać możliwości i warianty przeprowadzenia zespołu przez proces burzy mózgów, w wyniku czego można sprawniej wykorzystywać tę metodę na co dzień.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat moderowania burzy mózgów może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do generowania nowych pomysłów, które będzie profesjonalnie zarządzane. Włączenie pracowników w tworzenie rozwiązań podczas burzy mózgów, to wykorzystanie ich potencjału do rozwoju firmy lub instytucji.

Grupa szkoleniowa (docelowa)

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą nauczyć się zarządzać zespołem podczas sesji burzy mózgów. Głównie skierowane jest do menedżerów, kierowników projektów, właścicieli i pracowników MŚP.

Przykładowy program szkolenia (8 h – 1 dzień)

Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję poznać zasady prowadzenia efektywnych burz mózgów oraz poznają poszczególne ich elementów i warianty.

Moduł 1 – Pobudzanie kreatywności

 • czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać
 • jak tworzyć kreatywne zespoły
 • warunki wspierające kreatywność

Moduł 2 – Przygotowanie burzy mózgów

 • przygotowanie zespołu
 • przygotowanie przestrzeni
 • określenie wezwania

Moduł 3 – Prowadzenie burzy mózgów

 • generowanie i zbieranie pierwszych pomysłów
 • metody pogłębiania pomysłów – tworzenie przez analogie i ograniczenia
 • sposoby wyboru obiecujących pomysłów

Moduł 4 – alternatywne sposoby generowania pomysłów

 • Brainwraiting – Metoda 635
 • 4 składniki
 • Burza mózgów on-line

 

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Możliwa wielkość grupy: 5-16 osób

Skontaktuj się ze mną i ustal warunki szkolenia

Łukasz Szczęsny – lukasz@mytoolkit.pl

tel. +48 607 322 984