Szkolenie Design Thinking

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystywania narzędzi procesu Design Thinking do opracowania założeń usług i produktów.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników
 • zaplanować i przygotować proces projektowy
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla organizacji

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę Design Thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Zwiększa się zatem szansa zainteresowania przyszłych klientów powstałymi w ten sposób usługami lub produktami. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Grupa szkoleniowa (docelowa)

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Przykładowy program szkolenia (16 h szkoleniowych – 2 dni)

Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania.

Moduł 1 – Pobudzanie kreatywności

 • czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać
 • jak tworzyć kreatywne zespoły
 • warunki wspierające kreatywność

Moduł 2 – Proces Design Thinking

 • kolejne kroki procesu
 • narzędzia możliwe do zastosowania
 • działania przygotowuję proces
 • wyzwanie i brief – zespoły poznają zadanie

Moduł 3 – Odkrywanie – przygotowanie do badań

 • narzędzia badawcze
 • mapa interesariuszy – przygotowanie narzędzia
 • indywidualne wywiady pogłębione – przygotowanie narzędzia
 • przeprowadzenie badań

Moduł 4 – Definiowanie

 • zebranie spostrzeżeń z badań
 • Persona – przygotowanie narzędzia
 • customer journey map – przygotowanie narzędzia

Moduł 5 – Kreowanie pomysłów

 • burza mózgów- zasady prowadzenia
 • generowanie propozycji pomysłów
 • ocena i wybór obiecujących pomysłów
 • opis pomysłu – przygotowanie narzędzia

Moduł 6 – Prototypowanie i testowanie

 • możliwości prototypowania usług i produktów
 • storyboard – przygotowanie narzędzia
 • papierowe modele
 • testowanie z użytkownikami

Moduł 7 – Wdrażanie

 • dokumentowanie pomysłów – przegląd narzędzi
 • service blueprint – przygotowanie narzędzia

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej. Czas trwania może być dłuży – wtedy kolejne kroki i narzędzia są głębiej analizowane.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje oraz elektroniczne wersje narzędzi (formularzy) możliwe do wykorzystania po warsztatach.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Możliwa wielkość grupy: 5-16 osób

Skontaktuj się ze mną i ustal warunki szkolenia

Łukasz Szczęsny – lukasz@mytoolkit.pl

tel. +48 607 322 984