Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zaprojektowania systemu angażowania opartego na elementach zaczerpniętych z gier.

(Szkolenie może być zawężone do konkretnego obszaru, np. grywalizacja w edukacji, grywalizacja w marketingu, grywalizacja w zarządzaniu czy grywalizacja w HR)

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • podać definicję grywalizacji
 • odróżnić grywalizację od innych systemów budujących zaangażowanie
 • wymienić motywatory stosowane w grach
 • dobrać rodzaje nagród do poszczególnych motywatorów
 • scharakteryzować rodzaje graczy
 • określić wyzwania i cele w odniesieniu do projektowanego systemu
 • zaplanować docelowe zachowania uczestników
 • opisać graczy – przyszłych uczestników
 • zaprojektować pętle zaangażowania uczestników
 • zbudować fabułę dla systemu
 • opracować podstawowy systemu angażowania opartego na grywalizacji

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla organizacji

W wyniku szkolenia uczestnicy będą znali metody budowania systemów angażowania opartych na elementach znanych z gier. Dzięki temu, w zależności od obszaru, w którym na co dzień funkcjonują będą mogli np.:

 • zwiększać wydajność pracy pracowników
 • angażować klientów do większego korzystania z oferty,
 • motywować uczniów do nauki
 • wpływać na codzienne nawyki ludzi (np. w zakresie dbania o zdrowie lub środowisko)

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat grywalizacji, może zwiększyć zaangażowanie grup docelowych (wewnętrznych i zewnętrznych), do których kieruje swoje działania. Funkcjonujący system grywalizacyjny to bardziej zaangażowani klienci, pracownicy, uczniowie czy wolontariusze.

Grupa szkoleniowa (docelowa)

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej codziennej pracy mają za zadanie angażować ludzi do wykonywania określonych zadań – przede wszystkim w działach marketingu i HR.

Przykładowy program szkolenia (16 h szkoleniowych – 2 dni)

Moduł 1 – Definicja grywalizacji

 • definicja i jej składowe
 • czym nie jest grywalizacja
 • gry i ich wpływ na zaangażowanie
 • mechanika i dynamika gier
 • zasada 3F

Moduł 2 – Motywowanie ludzi w systemach grywalizacyjnych

 • zasada Flow
 • system nagradzania SAPS
 • częstotliwość nagradzania
 • nagradzanie pozytywne
 • znaczenie, mistrzostwo i autonomia
 • typy graczy

Moduł 3 – Projektowanie kanwy systemu grywalizacyjnego

 • określanie celów biznesowych
 • opisywanie graczy
 • planowanie docelowych zachowań
 • opracowanie estetyki gry
 • planowanie komponentów, mechaniki i dynamiki
 • platformy i nośniki gry
 • koszty i przychody systemu grywalizacyjnego

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje oraz elektroniczne wersje narzędzi (formularzy) możliwe do wykorzystania po warsztatach.
Termin i miejsce: do uzgodnienia z zamawiającym
Możliwa wielkość grupy: 5-16 osób
Skontaktuj się ze mną i ustal warunki szkolenia

Łukasz Szczęsny – lukasz@mytoolkit.pl

tel. +48 607 322 984