Szkolenie Moderator design thinking

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do organizowania pracy zespołu zgodnie z procesem design thinking.

Jakie umiejętności nabędzie uczestnik?

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

  • tworzyć zespoły projektowe i zarządzać ich pracą w oparciu o myślenie projektowe (design thinking),
  • projektować innowacyjne modele biznesowe w efekcie procesu projektowego,
  • analizować trendy i spostrzeżenia z badań oraz przekładać je na budowane rozwiązania
  • analizować punktów styku klienta z marką i jej produktami
  • tworzyć przetestowane koncepcji rozwiązań możliwych do wdrożenia
  • dobierać narzędzia pracy do poszczególnych etapów procesu i specyfiki projektu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla organizacji

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę design yhinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Zwiększa się zatem szansa zainteresowania przyszłych klientów powstałymi w ten sposób usługami lub produktami. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat moderowania procesu design thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych usług i produktów, które będą wprowadzane na rynek. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Grupa szkoleniowa (docelowa)

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP. Wiedza z zakresu design thinking nie jest wymagana.

Przykładowy program szkolenia (40 h szkoleniowych – 5 dni)

Blok I Podstawy design thinking

Design thinking a innowacyjność
Budowanie rozwiązań w oparciu o propozycję wartości
Tworzenie modeli biznesowych opartych o innowacje
Potencjał design thinking w zmienianiu organizacji

Blok II Budowanie multidyscyplinarnych zespołów

Role grupowe
Orientacja na potrzebach odbiorców
Fazy rozwoju zespołu
Pobudzanie kreatywności zespołów
Przygotowanie przestrzeni do pracy
Określanie wyzwań

Blok III Praca na praktycznym wyzwaniu

Poznanie wyzwania

Odkrywanie
Metody badań – etnograficzne, wywiady pogłębione, desk research
Analizowanie trendów

Definiowanie
Zbieranie spostrzeżeń
Mapa podróży użytkownika
Persona
Modele mentalne

Kreowanie
Burza mózgów
Wybór obiecujących pomysłów

Prototypowanie
Papierowe modele
Storyboard

Testowanie
Sprawdzanie rozwiązań z użytkownikami
Zbieranie informacji zwrotnych

Wdrażanie
Service blueprint
Kanwa modelu biznesowego

Blok IV Przygotowanie do roli moderatora

Organizowanie warsztatów design thinking
Moderowanie pracy wewnątrz organizacji
Planowanie procesu projektowego

 

Program może być dostosowany do konkretnych potrzeb grupy docelowej.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje oraz elektroniczne wersje narzędzi (formularzy) możliwe do wykorzystania po warsztatach.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Możliwa wielkość grupy: 4-6 osób

Skontaktuj się ze mną i ustal warunki szkolenia

Łukasz Szczęsny – lukasz@mytoolkit.pl

tel. +48 607 322 984